Swedish Press

Kaos och kontroll

Ylva Kunze ställer ut på Galleri Bergström

Småländsk naturromantik möter abstrakt expressionism. Ylva Kunze är tillbaka i Jönköping efter sju år och ställer ut sin konst på Galleri Bergström.

SOM KALA svarta trädgrenar, fotograferade genom en bilruta, suddiga och snabbt förbirusande men fångade och stelnade i ögonblicket. Så är känslan när man betraktar en av Ylva Kunzes målningar. Det är en känsla av rörelse i bilden, samtidigt en stillhet.

– Det är som ett fruset ögonblick, som när man tar ett foto, säger Ylva Kunze. I min konst är jag inspirerad både av den svenska naturen och av fotografiska tekniker. Liksom ett dubbelexponerat fotografi innehåller flera lager är mina målningar uppbyggda av flera nivåer.

na.

YLVA KUNZE har återvänt till sin barndoms trakter för att ställa ut på Galleri Berg- Ylva Kunze har tagit med sig plastskynket från golvet i sin ateljé. Den säger mycket om hennes ström. Hon växte upp i Hus- konst, om processen i skapandet. kvarna, bodde. sedan omväx

FOTO: JOHAN LINDBLOM lande i Stockholm, New York och Los Angeles men har de ”Reflection” är titeln på ut- i bakhuvudet, även om en textilfabrik. Plastskynket senaste tjugo åren varit ställningen. Det är en samling Kunzes konst har en annan är det första som möter besöbofast i London, där hon abstrakta och expressiva mål- karaktär. Det är samma käns karen på Galleri Bergström. ingår i en konstnärsgrupp. ningar. Inspirationen från na- la av impulsivitet i målningar- Det ligger utbrett på golvet Sin utbildning som konstnär turen är tydlig.

och blir en tydlig manifestafick hon på Chelsea School of – Jag har alltid haft ett na- – Det är både kaos och tion av processen i måleriet. Art, där hon gick ut i mitten turromantiskt drag i min kontroll när jag arbetar, säger En reflektion kring vad som av 90-talet.

konst. En organisk känsla, sä- Kunze. En del är välplanerat, har hänt, vad som inte fick Senaste gången Kunze ger Ylva Kunze. Jag vill få annat är helt oplanerat. Bakplats på tavlorna. ställde ut i Jönköping var för fram känslan av en plats, en grund och början är bestämt – Skynket säger mycket om sju år sedan, också den stämning. Mina tavlor är inte på förhand, liksom vilka färger mitt måleri och jag vill att folk gången på Galleri Bergström. föreställande, de talar till sin- som ska användas. Sedan tar ska få del i den processen, säSedan dess har det varit fullt net. De är känslotavlor.

kaoset över.

ger Kunze. Jag har tänkt att upp med småbarnsliv, men nu

Hon använder mycket besökarna på vernissagen får har hon återvänt till konsten DEN SKAPANDE processen kroppslig energi när hon ar- bryta sin egen lilla bit av skynpå heltid. I somras bodde hon är väldigt viktig i Ylva betar och målar ofta barfota. ket och ta med sig hem på ett torp i Anneberg och Kunzes konst. Det är mycket Det går åt hinkar med färg Utställningen öppnar ikväll. hade ateljé på Pinnen i Nässjö. rörelse och spontanitet i må- och hon har alltid ett stort Flera av de målningar som landet, stora ytor och gene- plastskynke på golvet. Under

CECILIA RIVING ställs ut nu kom till i somras. röst med färg. Pollock spökar hennes ateljé ligger nämligen cecilia.riving@jonkopingsposten.se